Giỏ hàng

Lao động Nhật Bản - Đơn hàng cho nam

Tuyển dụng 3 nam nghề nhuộm
Tuyển dụng 1 nam nghề chống thấm
Tuyển dụng 3 nam nghề dựng dàn giáo
Tuyển dụng 6 nam nghề hàn & lắp ráp kết cấu
Tuyển dụng 6 nam nghề hàn xì
Tuyển dụng 2 nam nghề dựng giàn giáo
Tuyển dụng 3 nam nghề mộc nội thất
1 2 3 9