Giỏ hàng

Lao động Nhật Bản - Đơn hàng cho nam

Tuyển dụng 3 nam nghề mạ điện
Tuyển dụng 3 nam nghề lắp ráp thiết bị điện
Tuyển dụng 3 nam nghề hàn
Tuyển dụng 8 nam nghề hàn, sơn
Tuyển dụng 2 nam nghề đứng máy tiện
Tuyển dụng 3 nam nghề dựng dàn giáo
Tuyển dụng 3 nam nghề tiện
Tuyển dụng 3 nam nghề lắp ráp thiệt bị và các máy điện
1 2 3 4 5 12