Giỏ hàng

Hoạt động công ty LOD

Tài liệu Cổ đông công ty LOD năm 2021
Công ty LOD hỗ trợ người lao động tham gia phỏng vấn thực hiện 5 “K”
Thực tập sinh LOD xuất cảnh ngày 22/9/2020
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Chung tay chống lại dịch bệnh Covid-19
Gia hạn họp đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực LOD
THƯ NGỎ GỬI QUÝ PHỤ HUYNH & GIA ĐÌNH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG HỌC TẬP CHỜ XUẤT CẢNH TẠI CÔNG TY LOD
THƯ NGỎ GỬI QUÝ PHỤ HUYNH & GIA ĐÌNH TTS, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
1 2 3 5