Giỏ hàng

Xuất nhập khẩu

     Hoạt động xuất nhập khẩu là hoạt động không thể thiếu với bất kỳ một quốc gia nào, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển. Để tăng trưởng kinh tế nhanh chóng các quốc gia cần đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, bởi vì xuất khẩu sẽ thúc đẩy nền kinh tế trong nước, còn nhập khẩu sẽ đảm bảo cho quá trình sản xuất liên tục và hiệu quả. Hoạt động xuất nhập khẩu đưa nền kinh tế Việt Nam hòa nhập với Thế giới, tham gia tích cực vào phân công lao động quốc tế. Hoạt động xuất khẩu cho phép ta tận dụng được những lợi thế của đất nước, đồng thời thiết lập các mối quan hệ văn hóa, xã hội. Hoạt động nhập khẩu cho phép ta có điều kiện tiếp cận nhanh với nền kinh tế Thế giới, tiếp cận khoa học và công nghệ tiên tiến phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Nhập khẩu còn là công cụ thúc đẩy quá trình sản xuất và tiêu dùng trong nước.

      Nhận thức được tầm quan trọng đó Công ty LOD đã đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu. Công ty LOD phát triển hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa với tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt trên 10 triệu USD từ các hợp đồng xuất nhập khẩu các mặt hàng máy móc thiết bị, sắt thép, hạt nhựa tổng hợp .

      Công ty LOD nhập khẩu các mặt hàng như hạt nhựa, giấy, sắt thép và cung cấp cho thị trường trong nước chủ yếu là khu vực phía Đông, phục vụ cho ngành giao thông vận tải.
 

Contact Me on messenger