Giỏ hàng

Giới thiệu về hoạt động đào tạo

Nhận định công tác đào tạo mang tính chất quyết định đến chất lượng Thực tập sinh nên năm 2005 Công ty LOD đã liên doanh với Công ty Oshima thành lập Công ty Daietsu định hướng đào tạo theo tiêu chuẩn Nhật Bản.

Mục tiêu đào tạo và giáo dục của chúng tôi là “Nuôi dưỡng khả năng tự học” để học viên có thể tự tìm hiểu, nghiên cứu thông tin, kiến thức từ đó có thể thay đổi ý thức và tư duy của bản thân, suy nghĩ tích cực, chủ động phấn đấu vì mục đích lâu dài cho tương lai, nghề nghiệp, cuộc sống của mình.

Cùng với phương châm “Luôn cùng bạn đến thành công” chúng tôi luôn hướng tới chất lượng học tập của người học thông qua các giáo trình tự biên soạn. Chương trình đào tạo tiếng Nhật từ cơ bản đến trung cấp sử dụng trong đời sống, công việc lồng ghép các kiến thức về văn hóa Nhật Bản, tác phong làm việc, quy định, nguyên tắc làm việc trong các công ty Nhật Bản. Đặc biệt đào tạo các kỹ năng 5S, Ho – ren –so, kỹ năng sống tập thể, làm việc nhóm, cách thức xây dựng kế hoạch cho tương lai 5 năm, 10 năm và cho cuộc sống sau này.

Chúng tôi mong muốn không ngừng phát triển trong lĩnh vực đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cho các tổ chức trong và ngoài nước đồng thời tạo công việc và phát triển kinh tế xã hội, chúng tôi luôn luôn đồng hành cùng với các học viên, hướng dẫn, định hướng tạo môi trường để học viên có sự tìm hiểu, làm quen với điều kiện văn hoá, môi trường nơi mình làm việc được tốt nhất và đạt được nhiều thành quả cao nhất trong thời gian sinh sống làm việc và học tập tại đất nước mặt trời mọc.

 

Contact Me on messenger