Giỏ hàng

Nhân sự công ty LOD

[TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KIẾN TRÚC SƯ
[TUYỂN DỤNG] 01 CHUYÊN VIÊN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
[TUYỂN DỤNG] 03 NHÂN VIÊN QUẢN SINH
[TUYỂN DỤNG] 03 GIÁO VIÊN TIẾNG ĐỨC
THÔNG TIN CƠ HỘI VIỆC LÀM SAU KHI ĐI TTS/LAO ĐỘNG NHẬT BẢN VỀ NƯỚC
CÔNG TY VỐN 100% NHẬT TUYỂN DỤNG
TUYỂN 02 QUẢN SINH & 05 GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT
Tuyển dụng 20 chuyên viên tuyển dụng trực tiếp
1 2
Contact Me on messenger