Giỏ hàng

Nội dung chương trình đào tạo nghề khác.

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo tiếng Nhật sơ cấp (N5, N4)

2. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

Dành cho các học viên có nguyện vọng đăng ký tham dự chương trình Thực tập sinh Kỹ năng các ngành nghề của Công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực LOD.

3. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

    4 tháng đến 6 tháng

4. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

   Đào tạo nguồn trước khi thi tuyển 

  • Bổ túc tay nghề cho các ứng viên tham gia thi tuyển căn cứ theo tiêu chuẩn và điều kiện của các đơn hàng.
  • Đào tạo các kỹ năng cơ bản cần thiết, tạo sự tự tin nhằm nâng cao chất lượng thi tuyển.

  Đào tạo sau khi trúng tuyển

  • Đào tạo tiếng Nhật trình độ sơ cấp thông qua các chủ đề, tình huống và tập trung vào kỹ năng Nghe - Nói.
  • Phong tục tập quán, pháp luật, văn hóa Nhật Bản…
  • Từ ngữ chuyên ngành, bổ túc tay nghề theo yêu cầu của xí nghiệp tiếp nhận
  • Giáo dục định hướng
  • Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật
  • Rèn luyện thể lực
Contact Me on messenger