Giỏ hàng

Nội dung chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo được lựa chọn trên cơ sở chương trình của EPA, cùng với sự tư vấn từ các đối tác Nhật Bản, các giáo viên, chuyên gia người Nhật có kinh nghiệm.

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

    Đào tạo tiếng Nhật sơ cấp, trung cấp (N4, N3)

2. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

Dành cho các học viên có nguyện vọng đăng ký tham dự chương trình Thực tập sinh Kỹ năng ngành Kaigo (Hộ lý) tại Nhật Bản của Công ty cổ phần phát triền nguồn nhân lực LOD.

3. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

    9 tháng đến 12 tháng

4. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Đào tạo nguồn trước khi thi tuyển

  • Định hướng nghề nghiệp. Xác định mục đích, mục tiêu tham gia chương trình Thực tập sinh Kỹ năng Kaigo (Hộ lý).
  • Đào tạo kỹ năng cơ bản tạo sự tự tin khi tham gia thi tuyển.
  • Trang bị kiến thức về văn hóa, đất nước, con người Nhật Bản.
  • Trang bị ngôn ngữ Tiếng Nhật trình độ sơ cấp.

Đào tạo sau khi trúng tuyển

LOD thông qua đào tạo tiếng Nhật và thực hành chuyên môn để xác định những Thực tập sinh đủ năng lực, có phẩm chất tốt và yêu nghề. Nội dung đào tạo bao gồm:

  • Đào tạo tiếng Nhật trình độ sơ cấp, trung cấp
  • Giáo dục định hướng
  • Văn hóa – phong tục – tập quán Nhật Bản
  • Rèn luyện thể lực
  • Đào tạo và thực hành chuyên môn
Contact Me on messenger