Giỏ hàng

Đơn Hàng

Tuyển 06 nữ nghề dập kim loại tháng 05 / 2024
Tuyển 02 nam nghề sơn tháng 05 / 2024
Tuyển 02 nam nghề hàn tháng 05 / 2024
Tuyển 03 nam nghề sơn tháng 05 / 2024
Tuyển 02 nữ nghề cơ khí tháng 06 / 2024
Tuyển 05 nữ nghề vệ sinh chăm sóc tòa nhà tháng 07 / 2024
Tuyển 03 nữ nghề chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiêt tháng 04 / 2024
Tuyển 03 nữ nghề chế biến đồ ăn sẵn tháng 04 / 2024
1 2 3 74
Contact Me on messenger