Giỏ hàng

Lao động Nhật Bản - Đơn hàng cho nữ

Tuyển dụng 57 nữ nghề vệ sinh chăm sóc tòa nhà
Tuyển dụng 25 nữ nghề chế biến đồ ăn sẵn
Tuyển dụng 3 nữ nghề dệt
Tuyển dụng 3 nữ nghề làm bánh mỳ
Tuyển dụng 6 nữ nghề đúc nhựa
Tuyển dụng 3 nữ nghề chế biến thủy sản
Tuyển dụng 3 nữ nghề vệ sinh chăm sóc tòa nhà
2 3 4