Giỏ hàng

Lao động Nhật Bản - Đơn hàng cho nữ

Tuyển dụng 15 nữ nghề dọn vệ sinh tòa nhà
Tuyển dụng 7 nữ nghề nhựa
Tuyển dụng 25 nữ nghề chế biến đồ ăn sẵn
Tuyển dụng 30 nữ nghề chế biến đồ ăn sẵn
Tuyển dụng 3 nữ làm thùng các tông
Tuyển dụng 3 nữ nghề dệt
Tuyển dụng 10 nữ nghề dọn vệ sinh tòa nhà
Tuyển dụng 3 nữ nghề làm bánh mỳ
1 2 3