Giỏ hàng

Lao động Nhật Bản - Đơn hàng cho nữ

Tuyển dụng 6 nữ nghề đúc đồ nhựa
Tuyển dụng 3 nữ nghề dọn phòng khách sạn
Tuyển dụng 4 nữ nghề vệ sinh chăm sóc tòa nhà
Tuyển dụng 6 nữ nghề lắp ráp thiết bị và máy móc điện tử
Tuyển dụng 2 nữ nghề dệt
Tuyển dụng 42 nữ nghề vệ sinh chăm sóc tòa nhà
Tuyển dụng 25 nữ nghề chế biến đồ ăn sẵn
Tuyển dụng 3 nữ nghề đúc đồ nhựa
1 2 3 4