Giỏ hàng

Giáo dục ý thức và phát triển bản thân

Chúng tôi áp dụng giáo dục kỷ luật tích cực dựa trên nguyên tắc vì lợi ích của học viên. Rèn luyện cho các em tính tự giác tuân theo các quy định, quy tắc ở thời điểm trước mắt cũng như về lâu dài, cung cấp thông tin cần thiết để học viên học tập và phát triển bản thân.

Nội dung đào tạo, giáo dục được xây dựng với nhiệm vụ để học viên tự nhận thức được bản thân, tự kiểm soát hành vi, thái độ dựa trên các quy định, nội quy đã được xây dựng, Từ đó giúp học viên:

  • Tự hiểu hành vi của mình, có trách nhiệm đối với sự lựa chọn của bản thân, có ý thức trách nhiệm đối với công việc, với cộng đồng.
  • Biết cảm thông và tôn trọng quyền của người khác, suy nghĩ và đứng trên vị trí của đối phương.
  • Biết sống có mục đích, có kế hoạch cho tương lai của bản thân.
Contact Me on messenger