Giỏ hàng

Đào tạo tiếng Nhật

Chương trình đào tạo tiếng Nhật từ cơ bản đến trung cấp sử dụng trong đời sống, công việc lồng ghép các kiến thức về văn hóa Nhật Bản, tác phong làm việc, quy định, nguyên tắc làm việc trong các công ty Nhật Bản và được xây dựng phù hợp với từng đối tượng học viên.

Cùng với phương châm “Luôn cùng bạn đến thành công” chúng tôi luôn hướng tới chất lượng học tập của người học thông qua các giáo trình tự biên soạn nhằm phát triển 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết và đặc biệt chú trọng trọng đến kỹ năng Nghe - Nói.