Giỏ hàng

Giáo dục định hướng

Chương trình giáo dục định hướng trang bị những hiểu biết cần thiết về pháp luật, phương pháp làm việc của Nhật Bản để học viên có thể nhanh chóng thích nghi với điều kiện sống và làm việc ở Nhật Bản.

Thông qua các nội dung đào tạo, học viên được rèn luyện thói quen và xây dựng nếp sống, hành vi ứng xử theo pháp luật, tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật lao động và tác phong chuyên nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng và uy tín của người lao động Việt Nam trên thị trường lao động quốc tế.

Đặc biệt, nội dung đào tạo còn trang bị cho học viên những kiến thức cần thiết giúp học viên phân biệt được đúng, sai; chỉ ra cho học viên hiểu được không phải vì lợi ích trước mắt mà phải nỗ lực phấn đấu và có kế hoạch lâu dài cho bản thân.

Contact Me on messenger