Giỏ hàng

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/04/2024_Công ty CPPT Nguồn nhân lực LOD

Theo Quyết định triệu tập số 28/QĐ/HĐQT-LOD ngày 26/04/2024 của Chủ tịch HĐQT công ty; vào lúc 9h00 ngày 24 tháng 05 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực LOD đã được tiến hành tại hội trường Công ty, 924 Bạch Đằng, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, với sự tham dự của 24 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 8.037.244 cổ phần , tương đương với 80.372.440.000 đồng, bằng 98.16% vốn điều lệ của Công ty.
.................................................
Contact Me on messenger