Giỏ hàng

Lao động Nhật Bản - Đơn hàng cho nam

Tuyển dụng 3 nam nghề tiện
Tuyển dụng 2 nam nghề đứng máy tiện
Tuyển dụng 3 nam nghề dựng dàn giáo
Tuyển dụng 2 nam nghề dựng giàn giáo
Tuyển dụng 3 nam nghề mộc nội thất
Tuyển dụng 12 nam nghề cơ khí, hàn và sơn tàu
Tuyển dụng 4 nam nghề sơn
Tuyển dụng 2 nam nghề đóng gói công nghiệp
1 2 3 6