Giỏ hàng

Lao động Nhật Bản - Đơn hàng cho nam

Tuyển dụng 4 nam nghề sơn
Tuyển dụng 2 nam nghề đóng gói công nghiệp
Tuyển dụng 2 nam nghề dựng dàn giáo
Tuyển dụng 4 nam nghề khoan giếng
Tuyển dụng 2 nam nghề dập kim loại
Tuyển dụng 2 nam nghề đóng gói công nghiệp
Tuyển dụng 3 nam nghề cấp liệu bê tông bằng áp lực
Tuyển dụng 2 nam nghề hàn kết cấu cầu
1 2 3 8