Giỏ hàng

Cung ứng nhân lực

Tên trung tâm  :

  TRUNG TÂM NHẬT BẢN LOD 

 

 

 

 
  

 


 

  Giám đốc :

 Ông Phạm Ngọc Dũng
 

  Lĩnh vực kinh doanh :

 Xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật Bản

 

  Ngày thành lập :

 25/04/2005
 

 

  Giới thiệu :

Thông qua chương trình thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản, Trung tâm Nhật Bản bắt đầu phái cử Thực Tập Sinh từ năm 1995. Trung tâm Nhật Bản phái cử TTS sang Nhật Bản làm việc ở nhiều ngành nghề khác nhau như Xây dựng, mộc, cơ khí, nhựa, dệt may, điện tử, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, in ấn, Bảo dưỡng máy móc, hàn, đúc, sơn, đóng gói, Sản xuất gốm công nghiệp.. Hằng năm số lượng TTS do TT Nhật Bản LOD phái cử làm việc tại các nhà máy, công xưởng Nhật Bản là 350  đến 500 TTS /1 năm.

 

  Thị trường xuất khẩu :

 

Aichi, Fukuoka, Gunma, Gifu, Hiroshima, Kanagawa, Mie, Nagano, Okayama, Ooita, Osaka, Saitama, Tochigi, Tokyo, Toyama…     

 

Các ngành nghề xuất khẩu :

+ Cơ khí- Kim loại  

 Xây dựng

+ Nông nghiệp

+ Chế biến thực phẩm

+ Nhựa

+ Mộc

+Điện- Điện tử

+ Dệt may…

 

 

  

 

  Thành tựu đạt được :

3104 TTS  ( Từ năm 1995  đến năm 2014 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quy trình

 

 

 

 

 

■  Tuyển chọn : 

+ Kiểm tra trình độ IQ. 

+ Kiểm tra thể lực .       

+ Kiểm tra tay nghề .    

+ Phỏng vấn .                

  ■  Đào tạo     : 

       +  Ngoại ngữ ( chú trọng đào tạo nghe và nói ) . 

       +  Kỹ năng tay nghề.                      

       +  Văn hóa phong tục lối sống người Nhật           

■   Phái cử & Quản lý : 

   +   Thường xuyên liên lạc với các cơ quan tiếp nhận.     

   +   Liên lạc với gia đình Thực Tập Sinh tại Nhật Bản.   

   +   Kịp thời giải quyết các phát sinh liên quan đến TTS thông qua việc trao đổi và gặp gỡ trực tiếp          

    +   Định kỳ sang thăm hỏi xí nghiệp tiếp nhận và TTS. 

■ Hỗ trợ sau khi về nước : 

 

       +   Các TTS sau khi về nước được hỗ trợ để trở về xí nghiệp phái cử, làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.                

                     

  Nhân viên :

      34  Cán bộ nhân viên 

      
 


 

 
 

 

 Các đơn vị phòng ban :

  

+  Ban Giám Đốc .

+  Ban Quan Hệ Quốc tế .

+  Ban Nguồn

+ Ban Đào Tạo

+ Ban Hồ Sơ

+ Ban Tài Chính Kế Toán

+ Ban Hành Chính – Nhân Sự.

Trang video:

https://www.youtube.com/user/lodjapan/videos