Giỏ hàng

Công việc của hộ lý và điều dưỡng tại Nhật Bản

 

Video giới thiệu chương trình hộ lý của công ty LOD

 

  1. Công việc hàng ngày của một y tá, hộ lý hay điều dưỡng

✤ Chăm nom cho những người già và bệnh nhân cần được chăm sóc và giúp đỡ trong các cơ sở Viện dưỡng lão, trung tâm dưỡng lão,...
✤ Thực thi các hoạt động điều trị và theo dõi không ngừng theo chỉ định của bác sĩ cũng như giúp người già phục hồi chức năng.
✤ Tổ chức và điều hành quá trình trông nom và điều trị, điều phối hộ lý.
✤ Tư vấn trông nom người già trong các hoạt động cá nhân và xã hội.
✤ Chỉ dẫn cho thân nhân bệnh nhân.
✤  Hỗ trợ chăm nom sinh hoạt thường nhật (bao gồm cả việc đưa bệnh nhân đi vệ sinh) cũng như các  việc làm vệ sinh cá nhân hàng ngày tùy theo tình trạng tinh thần và sức khỏe của người già và vệ sinh cơ thể người bệnh nếu cần.
✤ Giúp bệnh nhân ăn uống.
✤ Chăm sóc người bệnh đến lúc lâm chung.

 

2. Ngoài ra các ý tá, hộ lý, điều dưỡng còn làm những công việc khác

✤ Trong trường hợp khẩn cấp phải lập tức sơ cứu cho bệnh nhân đồng thời thông báo ngay cho bác sĩ
✤ Chịu trách nhiệm phác đồ chăm sóc cũng như chịu trách nhiệm cho tổng thể quá trình trông nom bệnh nhân kết hợp với các bác sĩ và đội ngũ săn sóc và trị liệu
✤ Ghi chép lại quá trình chăm sóc một cách thận trọng 
✤ Tham dự quá trình đánh giá sức khỏe thường kỳ cho bệnh Nhân để xác định chừng độ cần chăm sóc cho họ
✤ Các công việc khác theo nhu cầu cầu của bác sĩ hay bệnh nhân

 

3. Điều kiện xuất khẩu lao động Nhật Bản ngành hộ lý, điều dưỡng

✤ Đã tốt nghiệp phổ thông trung học (cấp 3)
✤ Độ tuổi: 18-35.
✤ Đang học hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành hộ lý, điều dưỡng tại các trường Trung cấp trở lên.
Đủ tiêu chuẩn sức khỏe đi xuất khẩu lao động Nhật Bản ngành hộ lý.

 

 

Contact Me on messenger