Giỏ hàng

Từ vựng tiếng Nhật về phương tiện giao thông

Hiểu biết về các loại phương tiện giao thông là một lợi thế trong việc giao tiếp bằng tiếng Nhật. Ví như trong các tình huống nói về phương tiện di chuyển khi đi làm hoặc đi học cũng như khi nói về các phương tiện giao thông công cộng. Tổng hợp các bộ từ vựng này sẽ rất hữu ích khi giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày.

Trong bài viết này, LOD-Daietsu sẽ cùng bạn tìm hiểu thêm những từ vựng về các phương tiện giao thông bằng tiếng Nhật để các bạn học làm giàu thêm vốn từ vựng của mình nhé!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Me on messenger