Giỏ hàng

Từ vựng chuyên ngành - Biển cấm, biển báo trong nhà máy

Hàng ngày, làm việc trong công xưởng, nhà máy, chắc hẳn chúng ta gặp rất nhiều các loại biển báo, biển cấm. Nhìn vào những biển báo, biển cấm này, chúng ta có thể đọc được thông tin chứa đựng trong đó. Nhưng bạn có từng thắc mắc, những biển báo đó có ý nghĩa gì chưa? Hãy cùng LOD – Daietsu tìm hiểu về ý nghĩa của các biển báo nhé!

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Me on messenger