Giỏ hàng

Hộp thư dưới đáy biển ở Wakayama

Th trn Susami thuc tnh Wakayama, Nht Bn, là nơi có hp thư đặc bit độ sâu 10m dưới đáy bin.

 

 

Hp thư được to ra vào năm 1999 trong dp hi ch nhm qung bá cho du lch ca khu vc. Ý tưởng này là ca ông Toshihiko Matsumoto, giám đốc bưu đin địa phương, người đã làm bưu đin sut 40 năm và đội nhng người ln bin Susami. Th trn Susami có dân s khong 5.000 người và phong cnh vnh bin rt đẹp, ông mong mun to mt du n khác bit để khách du lch chú ý đến th trn này và mt hp thư đặt dưới đáy bin đã ra đời.
 


Khách tham quan có th b thư vào hp thư dưới đáy bin bng cách mua loi giy chng thm nước cùng vi mt loi viết mc gc du để không b lem dưới nước ti ca hàng ca người qun lý hp thư, sau đó mc trang phc ln, mang bình dưỡng khí và mt n để ln xung nơi có hp thư.

Nếu được đi du lch nơi đây có l s là mt tri nghim rt thú v đúng không mi người.

Nguồn: Tổng hợp

Contact Me on messenger