Giỏ hàng

Hoạt động công ty LOD

Thứ trưởng bộ ngoại giao Nhật Bản - bà Abe Toshiko thăm và làm việc với Công ty LOD
Đoàn liên minh nghị sỹ Nhật Bản tới thăm công ty LOD