Giỏ hàng

Hoạt động công ty LOD

Thực tập sinh LOD xuất cảnh ngày 22/9/2020
Chung tay chống lại dịch bệnh Covid-19
Đăng ký và sơ tuyển tại Trường Cao đẳng nghề số 1 Bộ Quốc Phòng
Lễ kí kết hợp đồng với Trường Cao Đẳng Nghề số 1 Bộ Quốc Phòng
Lễ tổng kết năm 2019
Gặp gỡ và tri ân các đối tác nguồn tiêu biểu Xuân 2020
Thứ trưởng Bộ Tài Chính Nhật Bản đến thăm LOD
Ngày hội việc làm UTT
1 2 3