Giỏ hàng

Hồ sơ liên quan Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CPPT Nguồn nhân lực LOD

Nghị quyết bầu cử 

Sơ yếu lý lịch 

Phiếu biểu quyết  

Đơn xin đề cử  

Đơn xin ứng cử,................

DOWNLOAD TẠI ĐÂY!

Contact Me on messenger