Giỏ hàng

Hồ Sơ Liên Quan Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty LOD năm 2022

Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 LOD
Quyết định thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 LOD
Nghị quyết bầu cử
Sơ yếu lý lịch, phiếu biểu quyết, đơn xin đề cử, đơn xin ứng cử,................

Click tải file đính kèm:  DOWNLOAD
Contact Me on messenger