Giỏ hàng

Ban lãnh đạo

 

  • Năm 1992 - 1993:

1. Bà : Lê Thị Oanh - Kỹ sư, Tổng Giám Đốc
2. Ông : Đoàn Xuân Viên - Tiến sỹ, Phó Tổng Giám Đốc

 

  • Năm 1994 - 2000:

1. Ông : Đoàn Xuân Viên - Tiến sỹ, Tổng Giám Đốc
2. Ông : Trịnh Vĩnh Hội - Kỹ sư, Phó Tổng Giám Đốc
3. Ông : Nguyễn Quân - Tiến sỹ, Phó Tổng Giám Đốc
4. Bà : Đặng Thị Mỹ Cư - Cử nhân, Phó Tổng Giám Đốc
5. Ông : Vũ Công Bình - Kỹ sư, Phó Tổng Giám Đốc

 

  • Năm 2000 - 2005:

1. Ông : Vũ Công Bình - Kỹ sư, Tổng Giám Đốc
2. Ông : Nguyễn Quân - Tiến sỹ, Phó Tổng Giám Đốc
3. Bà : Đặng Thị Mỹ Cư - Cử nhân, Phó Tổng Giám Đốc
4. Ông : Nguyễn Văn Công - Kỹ sư, Cử nhân kinh tế, Phó Tổng Giám Đốc
5. Bà : Phan Thị Thu Ba - Cử nhân, Phó Tổng Giám Đốc

  • Năm 2005 - 2007:

1. Ông : Vũ Công Bình - Thạc sỹ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
2. Ông : Nguyễn Quân - Tiến sỹ, Phó Tổng Giám Đốc
3. Bà : Phan Thị Thu Ba - Cử nhân kinh tế, Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc
4. Bà : Cao Thị Vũ Hương - Cử nhân kinh tế, Uỷ viên HĐQT, Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCKT
5. Ông : Vũ Quốc Hùng - Kỹ sư, Uỷ viên HĐQT
6. Ông : Nguyễn Quốc Sự - Cử nhân kinh tế, Trưởng ban Kiểm soát, Chánh Văn phòng.
7. Bà : Nguyễn Hồng Quyên - Cử nhân kinh tế, Uỷ viên Ban Kiểm soát, Phó giám đốc Trung tâm PTVL.
8. Bà : Trần Thị Minh Tú - Cử nhân kinh tế, Uỷ viên Ban Kiểm soát, Hiệu phó Trường đào tạo CNKT & LĐXK Giao thông vận tải.

 

  • Năm 2007 đến 2010:

1. Ông : Vũ Công Bình - Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
2. Ông : Nguyễn Quốc Sự-Cử nhân tín dụng ngân hàng, Phó Tổng Giám đốc.
3. Bà : Cao Thị Vũ Hương - Cử nhân kinh tế, Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc
4.Ông:Nguyễn Quốc Bình- Kỹ sư xây dựng, Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng ban Quản lý dự án.
5. Ông : Lê Nhật Tân - Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm giám đốc 
TT Cung ứng Thuyền viên.

6. Ông : Vũ Quốc Hùng - Kỹ sư, Uỷ viên HĐQT
7. Ông : Nguyễn Đức Thanh - Thạc sỹ quản trị kinh doanh,Uỷ viên HĐQT.

 

  • Năm 2011:

1. Bà : Đặng Thu Hà - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông : Vũ Công Bình - Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Tổng Giám Đốc.
3. Bà : Cao Thị Vũ Hương - Cử nhân kinh tế, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc.
4. Bà : Hà Minh Nhật - Thạc sỹ CNTT, Phó Tổng Giám đốc.
5. Ông : Nguyễn Quốc Sự-Cử nhân tín dụng ngân hàng, Phó Tổng Giám đốc.
6.Ông: Nguyễn Quốc Bình- Kỹ sư xây dựng, Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng ban Quản lý dự án.
7. Ông : Lê Nhật Tân - Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm giám 
đốc TT Cung ứng Thuyền viên.
8. Ông : Nguyễn Đức Thanh - Thạc sỹ quản trị kinh doanh,Uỷ viên HĐQT.
9. Ông : Nguyễn Trung Kiên - Thạc sỹ quản trị kinh doanh,Uỷ viên HĐQT, Giám đốc TT Nhật Bản LOD.
10. Ông : Nguyễn Hữu Long - Cử nhân quản trị kinh doanh, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Chi nhánh Phía Đông.

 

  • Năm 2012:

1. Ông : Vũ Công Bình - Thạc sỹ quản trị kinh doanh - Chủ tịch HĐQT.
2. Bà : Đặng Thu Hà - Thạc sỹ, Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám Đốc.
3. Ông: Nguyễn Quốc Bình - Kỹ sư xây dựng, Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng ban Quản lý dự án.
4. Ông : Lê Nhật Tân - Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm giám 
đốc TT Cung ứng Thuyền viên.
5. Ông : Nguyễn Đức Thanh - Thạc sỹ quản trị kinh doanh,Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Phó Hiệu trưởng Trường CĐN LOD.
6. Ông : Phạm Ngọc Dũng - Cử nhân ngoại giao, Phó Tổng Giám đốc.
7. Ông : Nguyễn Ngọc Tuấn - Thạc sỹ quản trị kinh doanh,Uỷ viên HĐQT, Giám đốc TT Nhật Bản LOD.
8. Ông : Nguyễn Trung Kiên - Thạc sỹ quản trị kinh doanh,Uỷ viên HĐQT.
9. Ông : Nguyễn Hữu Long - Cử nhân quản trị kinh doanh, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Chi nhánh Phía Đông.

 

  • Năm 2014:

1. Ông : Vũ Công Bình - Thạc sỹ quản trị kinh doanh - Chủ tịch HĐQT kiêm hiệu trưởng trường CD nghề KTCN LOD
2. Bà : Đặng Thu Hà - Thạc sỹ, Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám Đốc.
3. Ông: Nguyễn Quốc Bình - Kỹ sư xây dựng, Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng ban Quản lý dự án.
4. Ông : Lê Nhật Tân - Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám 
đốc TT Cung ứng Thuyền viên.
5. Ông : Nguyễn Đức Thanh - Thạc sỹ quản trị kinh doanh,Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Phó giám đốc TTNB.
6. Ông : Phạm Ngọc Dũng - Cử nhân ngoại giao, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc TTNB.
7. Bà: Hà Minh Nhật - Thạc sĩ kỹ thuật, Phó tổng giám đốc kiêm Phó hiệu trưởng trường CD nghề KTCN LOD.
8. Ông : Nguyễn Hữu Long - Cử nhân quản trị kinh doanh, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Chi nhánh Phía Đông.
9. Ông : Lê Minh Trường - Giám đốc chi nhánh Phía Nam

 

Năm 2018

1. Ông: Vũ Công Bình- Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh- Chủ Tịch HĐQT Kiêm Hiệu Trưởng Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ LOD.
2. Bà: Đặng Thu Hà- Thạc Sỹ Quản Lý Giáo Dục-Ủy Viên HĐQT-Tổng Giám Đốc Công Ty Kiêm Chủ Tịch HĐQT Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ LOD.
3. Ông: Phạm Ngọc Dũng- Cử Nhân Ngoại Giao- Phó Chủ Tịch HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Kiêm Giám Đốc Trung Tâm Nhật Bản.
4. Ông: Lê Nhật Tân- Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh- Phó Chủ Tịch HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Kiêm Giám Đốc Trung Tâm Thuyền Viên Và Trưởng Phòng Tổng Hợp Kinh Doanh.
5. Ông: Nguyễn Đức Thanh- Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh-Ủy Viên HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Kiêm Phó Hiệu Trưởng  Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ LOD.
6. Ông: Phạm Thanh Bình- Cử Nhân Ngoại Ngữ- Ủy Viên HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc Công Ty.
7. Ông: Vũ Việt Hùng-Ủy Viên HĐQT-Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Kiêm Trưởng Ban Nguồn Trung Tâm Nhật Bản .
8. Ông: Trần Nam Trung- Kỹ Sư- Ủy Viên HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc Công Ty.
9. Bà: Vũ Thị Trúc- Cử Nhân Kinh Tế- Ủy Viên HĐQT- Kiêm Kế Toán Trưởng Công Ty.
10. Ông: Đặng Việt Long- Cử Nhân Kinh Tế- Phó Tổng Giám Đốc Công Ty.
11. Ông: Lê Minh Trường- Cử Nhân Kinh Tế- Giám Đốc Chi Nhánh LOD Phía Nam.

 

Năm 2020 đến nay

1. Ông: Vũ Công Bình- Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh- Chủ Tịch HĐQT Kiêm Hiệu Trưởng Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ LOD.
2. Bà: Đặng Thu Hà- Thạc Sỹ Quản Lý Giáo Dục-Ủy Viên HĐQT-Tổng Giám Đốc Công Ty Kiêm Chủ Tịch HĐQT Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ LOD.
3. Ông: Phạm Ngọc Dũng- Cử Nhân Ngoại Giao- Phó Chủ Tịch HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Kiêm Giám Đốc Trung Tâm Nhật Bản.
4. Ông: Lê Nhật Tân- Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh- Phó Chủ Tịch HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Kiêm Giám Đốc Trung Tâm Thuyền Viên Và Trưởng Phòng Tổng Hợp Kinh Doanh.
5. Ông: Nguyễn Đức Thanh- Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh-Ủy Viên HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Kiêm Phó Hiệu Trưởng  Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ LOD.
6. Ông: Phạm Thanh Bình- Cử Nhân Ngoại Ngữ- Ủy Viên HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc Công Ty.
7. Ông: Vũ Minh Tuấn - Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh - Ủy Viên HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc Công Ty.
8. Ông: Hoàng Hải Ba - Cử Nhân Kinh Tế - Tài Chính Kế Toán - Ngân Hàng - Ủy Viên HĐQT -  Phó Tổng Giám Đốc Công Ty.
9. Ông: Vũ Việt Hùng - Ủy Viên HĐQT-Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Kiêm Trưởng Ban Nguồn. 
10. Ông: Vũ Như Sơn - Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh - Ủy Viên HĐQT -  Phó Tổng Giám Đốc Công Ty.
11. Ông: Trần Nam Trung- Kỹ Sư- Ủy Viên HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc Công Ty.
12. Ông: Lê Văn Toán- Cử Nhân Kinh Tế-Kế Toán Trưởng Công Ty.

 

Contact Me on messenger