Giỏ hàng

Ban lãnh đạo

  • Năm 1992 - 1993:
1. Bà : Lê Thị Oanh - Kỹ sư, Tổng Giám Đốc
2. Ông : Đoàn Xuân Viên - Tiến sỹ, Phó Tổng Giám Đốc
  • Năm 1994 - 2000:
1. Ông : Đoàn Xuân Viên - Tiến sỹ, Tổng Giám Đốc
2. Ông : Trịnh Vĩnh Hội - Kỹ sư, Phó Tổng Giám Đốc
3. Ông : Nguyễn Quân - Tiến sỹ, Phó Tổng Giám Đốc
4. Bà : Đặng Thị Mỹ Cư - Cử nhân, Phó Tổng Giám Đốc
5. Ông : Vũ Công Bình - Kỹ sư, Phó Tổng Giám Đốc
  • Năm 2000 - 2005:
1. Ông : Vũ Công Bình - Kỹ sư, Tổng Giám Đốc
2. Ông : Nguyễn Quân - Tiến sỹ, Phó Tổng Giám Đốc
3. Bà : Đặng Thị Mỹ Cư - Cử nhân, Phó Tổng Giám Đốc
4. Ông : Nguyễn Văn Công - Kỹ sư, Cử nhân kinh tế, Phó Tổng Giám Đốc
5. Bà : Phan Thị Thu Ba - Cử nhân, Phó Tổng Giám Đốc


  • Năm 2005 - 2007:
1. Ông : Vũ Công Bình - Thạc sỹ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
2. Ông : Nguyễn Quân - Tiến sỹ, Phó Tổng Giám Đốc
3. Bà : Phan Thị Thu Ba - Cử nhân kinh tế, Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc
4. Bà : Cao Thị Vũ Hương - Cử nhân kinh tế, Uỷ viên HĐQT, Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCKT
5. Ông : Vũ Quốc Hùng - Kỹ sư, Uỷ viên HĐQT
6. Ông : Nguyễn Quốc Sự - Cử nhân kinh tế, Trưởng ban Kiểm soát, Chánh Văn phòng.
7. Bà : Nguyễn Hồng Quyên - Cử nhân kinh tế, Uỷ viên Ban Kiểm soát, Phó giám đốc Trung tâm PTVL.
8. Bà : Trần Thị Minh Tú - Cử nhân kinh tế, Uỷ viên Ban Kiểm soát, Hiệu phó Trường đào tạo CNKT & LĐXK Giao thông vận tải.
  • Năm 2007 đến 2010:
1. Ông : Vũ Công Bình - Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
2. Ông : Nguyễn Quốc Sự-Cử nhân tín dụng ngân hàng, Phó Tổng Giám đốc.
3. Bà : Cao Thị Vũ Hương - Cử nhân kinh tế, Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc
4.Ông:Nguyễn Quốc Bình- Kỹ sư xây dựng, Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng ban Quản lý dự án.
5. Ông : Lê Nhật Tân - Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm giám đốc 
TT Cung ứng Thuyền viên.
6. Ông : Vũ Quốc Hùng - Kỹ sư, Uỷ viên HĐQT
7. Ông : Nguyễn Đức Thanh - Thạc sỹ quản trị kinh doanh,Uỷ viên HĐQT.
  • Năm 2011:
1. Bà : Đặng Thu Hà - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông : Vũ Công Bình - Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Tổng Giám Đốc
.
3. 
Bà : Cao Thị Vũ Hương - Cử nhân kinh tế, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc.
4. Bà : Hà Minh Nhật - Thạc sỹ CNTT, Phó Tổng Giám đốc.
5. Ông : Nguyễn Quốc Sự
-Cử nhân tín dụng ngân hàng, Phó Tổng Giám đốc.
6.ÔngNguyễn Quốc Bình- Kỹ sư xây dựng, Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng ban Quản lý dự án.
7. Ông : Lê Nhật Tân - Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm giám 
đốc TT Cung ứng Thuyền viên.
8. Ông : Nguyễn Đức Thanh - Thạc sỹ quản trị kinh doanh,Uỷ viên HĐQT.
9. Ông : Nguyễn Trung Kiên - 
Thạc sỹ quản trị kinh doanh,Uỷ viên HĐQT, Giám đốc TT Nhật Bản LOD.
10. Ông : Nguyễn Hữu Long - Cử nhân quản trị kinh doanh, Ủy viên HĐQT, Giám đốc 
Chi nhánh 
Phía Đông.
  • Năm 2012:


1. Ông : Vũ Công Bình - Thạc sỹ quản trị kinh doanh - Chủ tịch HĐQT.
2. Bà : 
Đặng Thu Hà - Thạc sỹ, Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám Đốc.
3. ÔngNguyễn Quốc Bình - Kỹ sư xây dựng, Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng ban Quản lý dự án.
4. Ông : Lê Nhật Tân - Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm giám 
đốc TT Cung ứng Thuyền viên.
5. Ông : Nguyễn Đức Thanh - Thạc sỹ quản trị kinh doanh,Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Phó Hiệu trưởng Trường CĐN LOD.
6. Ông : Phạm Ngọc Dũng - Cử nhân ngoại giao, Phó Tổng Giám đốc.
7. 
Ông : Nguyễn Ngọc Tuấn - Thạc sỹ quản trị kinh doanh,Uỷ viên HĐQT, Giám đốc TT Nhật Bản LOD.
8. Ông : Nguyễn Trung Kiên - 
Thạc sỹ quản trị kinh doanh,Uỷ viên HĐQT.
9. Ông : Nguyễn Hữu Long - Cử nhân quản trị kinh doanh, Ủy viên HĐQT, Giám đốc 
Chi nhánh Phía Đông.


  • Năm 2014:


1. Ông : Vũ Công Bình - Thạc sỹ quản trị kinh doanh - Chủ tịch HĐQT kiêm hiệu trưởng trường CD nghề KTCN LOD
2. Bà : 
Đặng Thu Hà - Thạc sỹ, Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám Đốc.
3. ÔngNguyễn Quốc Bình - Kỹ sư xây dựng, Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng ban Quản lý dự án.
4. Ông : Lê Nhật Tân - Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám 
đốc TT Cung ứng Thuyền viên.
5. Ông : Nguyễn Đức Thanh - Thạc sỹ quản trị kinh doanh,Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Phó giám đốc TTNB.
6. Ông : Phạm Ngọc Dũng - Cử nhân ngoại giao, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc TTNB.

7. Bà: Hà Minh Nhật - Thạc sĩ kỹ thuật, Phó tổng giám đốc kiêm Phó hiệu trưởng trường CD nghề KTCN LOD.
8. Ông : Nguyễn Hữu Long - Cử nhân quản trị kinh doanh, Ủy viên HĐQT, Giám đốc 
Chi nhánh Phía Đông.
9. Ông : Lê Minh Trường - Giám đốc chi nhánh Phía Nam