Giỏ hàng

Hoạt động công ty LOD

Tập huấn, thực hành PCCC tại LOD
Đại hội cổ đông thường niên công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực LOD năm 2019
Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực LOD
Đoàn đại sứ quán Nhật Bản tới thăm công ty LOD ngày 22/4/2019
Ngày hội việc làm và tư vấn tuyển sinh năm 2019 tại đại học Hùng Vương
Ngày thi đấu cuối cùng của giải bóng đá LOD năm 2019
Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tại Đại học Hùng Vương
Ngày thi đấu thứ 2 giải bóng đá công ty LOD lần thứ nhất năm 2019
1 2 3