Giỏ hàng

Hoạt động công ty LOD

Thứ trưởng Bộ Tài Chính Nhật Bản đến thăm LOD
Ngày hội việc làm UTT
Hội thao tháng 6 dành cho Thực tập sinh
Tập huấn, thực hành PCCC tại LOD
Đại hội cổ đông thường niên công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực LOD năm 2019
Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực LOD
Đoàn đại sứ quán Nhật Bản tới thăm công ty LOD ngày 22/4/2019
Ngày hội việc làm và tư vấn tuyển sinh năm 2019 tại đại học Hùng Vương
1 2 3