Giỏ hàng

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu thăm trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ LOD

LOD.COM.VN - Một số hình ảnh đẹp nhân dịp Nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu đến thăm trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ LOD vào ngày 22/06/2014.


Nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu và Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần phát triền nguồn nhân lực LOD - Ông Vũ Công Bình

Nguyên tổng bí thư đi thăm quan cơ sở vật chất của công ty LOD