Giỏ hàng

Lao động Nhật Bản - Đơn hàng cho nữ

Tuyển dụng 18 nữ nghề hộ lý
Tuyển dụng 3 nữ nghê hộ lý
Tuyển dụng 7 nữ nghề nhựa
Tuyển dụng 25 nữ nghề chế biến đồ ăn sẵn
Tuyển dụng 6 nữ nghề đúc nhựa
Tuyển dụng 2 nữ nghề chế biến thủy sản
Tuyển dụng 6 nữ nghề chế biến thủy sản
3 4 5