Giỏ hàng

Lao động Nhật Bản - Đơn hàng cho nữ

Tuyển dụng 1 nữ nghề nông nghiệp chăn nuôi
Tuyển dụng 1 nữ nghề sản xuất sợi đan dọc
Tuyển dụng 30 nữ nghề vệ sinh chăm sóc tòa nhà
Tuyển dụng 4 nữ nghề vệ sinh chăm sóc tòa nhà
Tuyển dụng 3 nữ nghề hộ lý
Tuyển dụng 3 nữ nghề nhuộm
Tuyển dụng 2 nữ nghề đúc thép
Tuyển dụng 6 nữ nghề vệ sinh chăm sóc tòa nhà
1 2 3 4 5