Giỏ hàng

Lao động Nhật Bản - Đơn hàng cho nữ

Tuyển dụng 25 nữ nghề chế biến đồ ăn sẵn
Tuyển dụng 25 nữ nghề chế biến đồ ăn sẵn
Tuyển dụng 3 nữ nghề đúc đồ nhựa
Tuyển dụng 57 nữ nghề vệ sinh chăm sóc tòa nhà
Tuyển dụng 60 nữ nghề dọn buồng phòng khách sạn
Tuyển dụng 57 nữ nghề vệ sinh chăm sóc tòa nhà
Tuyển dụng 18 nữ nghề hộ lý
Tuyển dụng 3 nữ nghê hộ lý
1 2