Giỏ hàng

Lao động Nhật Bản - Đơn hàng cho nữ

Tuyển dụng 2 nữ nghề dệt
Tuyển dụng 4 nữ nghề vệ sinh chăm sóc tòa nhà
Tuyển dụng 42 nữ nghề vệ sinh chăm sóc tòa nhà
Tuyển dụng 25 nữ nghề chế biến đồ ăn sẵn
Tuyển dụng 25 nữ nghề chế biến đồ ăn sẵn
Tuyển dụng 3 nữ nghề đúc đồ nhựa
Tuyển dụng 57 nữ nghề vệ sinh chăm sóc tòa nhà
Tuyển dụng 60 nữ nghề dọn buồng phòng khách sạn
1 2 3