Giỏ hàng

Lao động Nhật Bản - Đơn hàng cho nam

Tuyển dụng 4 nam nghề sơn
Tuyển dụng 2 nam nghề đóng gói công nghiệp
Tuyển dụng 2 nam nghề dập kim loại
Tuyển dụng 4 nam nghề sơn
Tuyển dụng 2 nam nghề hàn chi tiết
Tuyển dụng 1 nam nghề nhuộm
Tuyển dụng 2 nam nghề bảo dưỡng máy móc
Tuyển dụng 1 nam nghề gia công kim loại
1 2 3 5