Giỏ hàng

Lao động Nhật Bản - Đơn hàng cho nam

Tuyển dụng 2 nam nghề đứng máy tiện
Tuyển dụng 3 nam nghề dựng dàn giáo
Tuyển dụng 1 nam nghề chống thấm
Tuyển dụng 3 nam nghề dựng dàn giáo
Tuyển dụng 6 nam nghề hàn & lắp ráp kết cấu
Tuyển dụng 6 nam nghề hàn xì
Tuyển dụng 12 nam nghề cơ khí, hàn và sơn tàu
Tuyển dụng 4 nam nghề sơn
1 2 3 6