Giỏ hàng

Lao động Nhật Bản - Đơn hàng cho nam

Tuyển dụng 2 nam nghề hàn chi tiết
Tuyển dụng 1 nam nghề nhuộm
Tuyển dụng 2 nam nghề đúc nhựa
Tuyển dụng 2 nam nghề làm kim loại miếng dùng trong xây dựng
Tuyển dụng 3 nam nghề cấp liệu bê tông bằng áp lực
Tuyển dụng 3 nam nghề mộc xây dựng
Tuyển dụng 6 nam nghề gia công tinh
Tuyển dụng 1 nam nghề gia công kim loại
1 2 3 4