Giỏ hàng

Lao động Nhật Bản - Đơn hàng cho nam

Tuyển dụng 3 nam nghề sơn kim loại
Tuyển dụng 3 nam nghề lợp ngói
Tuyển dụng 2 nam nghề đứng máy tiện
Tuyển dụng 3 nam nghề dựng dàn giáo
Tuyển dụng 1 nam nghề chống thấm
Tuyển dụng 3 nam nghề dựng dàn giáo
Tuyển dụng 6 nam nghề hàn & lắp ráp kết cấu
Tuyển dụng 6 nam nghề hàn xì
1 2 3 6