Giỏ hàng

Lao động Nhật Bản - Đơn hàng cho nam - nữ

Tuyển dụng 2 nam 4 nữ nghề cơ khí
Tuyển dụng 1 nam 1 nữ nghề nhuộm
Tuyển dụng 2 nam 4 nữ nghề hộ lý
Tuyển dụng 1 nam 1 nữ nghề nhuộm
Tuyển dụng 2 nam và 4 nữ nghề hộ lý
Tuyển dụng 8 nam và 7 nữ nghề đúc nhựa
Tuyển dụng 8 nam và 7 nữ nghề đúc đồ nhựa
Tuyển dụng 4 nam và 4 nữ nghề vệ sinh chăm sóc tòa nhà
1 2