Giỏ hàng

Lao động Nhật Bản - Đơn hàng cho nam - nữ

Tuyển dụng 4 nam và 2 nữ nghề chế biến đồ ăn sẵn
Tuyển dụng 6 nam, 8 nữ nghề đúc đồ nhựa
Tuyển dụng 10 nam, nữ nghề đúc khuôn buồng lạnh
Tuyển dụng 2 nam và 2 nữ nghề hộ lý
Tuyển dụng 4 nữ và 2 nam nghề gia công cơ khí
Tuyển dụng 2 nam và 2 nữ nghề hộ lý