Liên kết link

Điền xong mẫu đơn xin gửi về địa chỉ email ptt@lod.vn

THONG BAO TUYEN THUYEN VIEN DI LAM VIEC TREN TAU CA GAN BO DAI LOAN

THÔNG BÁO TUYỂN THUYỀN VIÊN ĐI LÀM VIỆC TRÊN TÀU CÁ GẦN BỜ ĐÀI LOAN

30/07/2015 | 08:00

Hiện nay công ty chúng tôi đang cần tuyển 50 thuyền viên đi làm việc trên tàu đánh bắt hải sản gần bờ Đài Loan với điều kiện và tiêu chuẩn như sau: