Liên kết link

Điền xong mẫu đơn xin gửi về địa chỉ email ptt@lod.vn

THONG TIN TUYEN DUNG GIAM DOC MARKETING

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỐC MARKETING

29/06/2017 | 10:37

Nam/Nữ, tuổi từ 32-45. Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành Marketing/Quản trị Kinh doanh.

GIAM SAT XEP HANG DOANH NGHIEP XUAT KHAU LAO DONG

GIÁM SÁT, XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

14/11/2014 | 09:11

Sáng ngày 11/9, tại Hà Nội, Hiệp hội Xuất khẩu Lao động Việt Nam (VAMAS) phối hợp với Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) tổ chức Hội nghị đánh giá năm thứ hai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử (CoC-VN).

Trang đầu  ...  5  6  7  ...  Trang cuối