Liên kết link

Điền xong mẫu đơn xin gửi về địa chỉ email ptt@lod.vn

Tuyen 6 thuc tap sinh nam nghe lap ghep copha

Tuyển 6 thực tập sinh nam nghề lắp ghép copha

02/12/2014 | 08:12

1 . Điều kiện tuyển dụng:
- Số lượng tuyển : 6 Thực tập sinh Nam
- Độ tuổi yêu cầu : 20- 28 tuổi

Tuyen 2 thuc tap sinh nu nghe trong trotnong nghiep

Tuyển 2 thực tập sinh nữ nghề trồng trọt-nông nghiệp

02/12/2014 | 08:09

1 . Điều kiện tuyển dụng:
- Số lượng tuyển : 2 Thực tập sinh Nữ
- Độ tuổi yêu cầu : 18-25 tuổi

Tuyen 15 thuc tap sinh nghe han dong tau

Tuyển 15 thực tập sinh nghề hàn đóng tàu

02/12/2014 | 08:04

Công ty CP Phát triển nguồn nhân lực LOD cần tuyển dụng Thực tập sinh đi làm việc tại Nhật bản ( xuất khẩu lao động ) theo các ngành nghề, các tiêu chí cụ thể như sau:

Tuyen 9 thuc tap sinh nu nghe che bien thuc pham thuy san gia niet thang 11

Tuyển 9 thực tập sinh nữ nghề chế biến thực phẩm thủy sản gia niệt tháng 11

29/10/2014 | 10:42

1 . Điều kiện tuyển dụng:
- Số lượng tuyển : 9 Thực tập sinh Nữ

Trang đầu  ...  3  4  5  ...  Trang cuối