Liên kết link

Điền xong mẫu đơn xin gửi về địa chỉ email ptt@lod.vn

THONG BAO TUYEN UNG VIEN NGUON CHO CAC DON HANG CUA CONG TY

THÔNG BÁO TUYỂN ỨNG VIÊN NGUỒN CHO CÁC ĐƠN HÀNG CỦA CÔNG TY

24/04/2015 | 15:13

Thông báo tuyển chọn ứng viên nguồn để chuẩn bị cho các đơn hàng tuyển dụng thực tập sinh kỹ năng sang Nhật Bản làm việc trong thời gian tới của Công ty LOD.

1  2  3  4  5  ...  Trang cuối