Liên kết link

Điền xong mẫu đơn xin gửi về địa chỉ email ptt@lod.vn

So do to chuc

Sơ đồ tổ chức

08/04/2017 | 16:39

Sơ đồ tổ chức công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực LOD

Lich su phat trien LOD

Lịch sử phát triển LOD

04/01/2017 | 12:14

Công ty Cổ phần phát triển nguồn nhân lực LOD - LOD Corp ra đời năm 1992 trong bối cảnh tiếp nhận lại Công ty xuất khẩu thuyền viên thuộc Tổng công ty tư vấn đầu tư và dịch vụ hợp tác quốc tế GTVT - Bưu điện.

GIOI THIEU CHUNG VE CONG TY LOD

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY LOD

23/10/2014 | 13:34

Trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã đưa được hơn 40.000 lao động sang làm việc tại các nước, hàng năm mang về cho đất nước khoảng 35 triệu USD....

1  2  3  4  5