Liên kết link

Điền xong mẫu đơn xin gửi về địa chỉ email ptt@lod.vn

GIOI THIEU CHUNG VE CONG TY LOD

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY LOD

23/10/2014 | 13:34

Trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã đưa được hơn 40.000 lao động sang làm việc tại các nước, hàng năm mang về cho đất nước khoảng 35 triệu USD....

1  2  3  4  5