Liên kết link

Điền xong mẫu đơn xin gửi về địa chỉ email ptt@lod.vn

TUYEN LAO DONG DI LAM VIEC TAI KUWAIT

TUYỂN LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI KUWAIT

04/04/2014 | 12:07

Hiện nay công ty chúng tôi đang cần tuyển lao động đi làm việc tại KUWAIT với điều kiện - tiêu chuẩn như sau:

TUYEN NAM THO HAN CO KINH NGHIEM DI LAM VIEC TAI DAI LOAN

TUYỂN NAM THỢ HÀN CÓ KINH NGHIỆM ĐI LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN

18/11/2013 | 09:08

Hiện nay Công ty đang cần tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan, tại Công ty Quốc Uy-Đài Trung, Đài Loan với điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể như sau: