Liên kết link

Điền xong mẫu đơn xin gửi về địa chỉ email ptt@lod.vn

TUYEN LAO DONG LAM VIEC TAI DAI LOAN

TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN

02/05/2013 | 16:15

Công ty CP Phát triển nguồn nhân lực LOD liên tục tuyển chọn lao động đi làm việc trong nhà máy tại Đài Loan.

TUYEN LAO DONG LAM VIEC TAI NHA MAY DAI LOAN

TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI NHÀ MÁY ĐÀI LOAN

01/05/2013 | 15:27

Công ty Cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD là doanh nghiệp đang cần tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan thuộc lĩnh vực lao động làm việc tại các nhà máy với các điều kiện và tiêu chuẩn như sau