Liên kết link

Điền xong mẫu đơn xin gửi về địa chỉ email ptt@lod.vn

LOD to chuc dai hoi co dong thuong nien 2013 tai truong CDN LOD  Hung Yen

LOD tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2013 tại trường CĐN LOD - Hưng Yên

09/04/2013 | 15:15

Sáng ngày 7/4/2013, Công ty CP Phát triển nguồn nhân lực LOD đã tổ chức Đại hội đồng cổ công thường niên năm 2013 tại Trường CĐN LOD (trung Hoà, Yên Mỹ, Hưng Yên).

Tai lieu co dong

Tài liệu cổ đông

20/03/2013 | 15:35

Tài liệu trong cuộc họp cổ đông

Tai lieu co dong 2013

Tài liệu cổ đông 2013

19/03/2013 | 21:11

XKLD nam 2013 Nhieu thi truong lon tang chi tieu

XKLĐ năm 2013: Nhiều thị trường lớn tăng chỉ tiêu

11/03/2013 | 15:03

“Tăng đào tạo để tăng số lượng” là định hướng xuất khẩu lao động của ngành lao động - thương binh - xã hội trong năm 2013. Một thuận lợi là nhiều thị trường truyền thống đã “đánh tiếng” sẽ tăng số lượng lao động Việt Nam tiếp nhận...