Liên kết link

Điền xong mẫu đơn xin gửi về địa chỉ email ptt@lod.vn

TUYEN NAM THO HAN CO KINH NGHIEM DI LAM VIEC TAI DAI LOAN

TUYỂN NAM THỢ HÀN CÓ KINH NGHIỆM ĐI LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN

18/11/2013 | 09:08

Hiện nay Công ty đang cần tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan, tại Công ty Quốc Uy-Đài Trung, Đài Loan với điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể như sau:

TUYEN LAO DONG LAM VIEC TAI NHA MAY DAI LOAN

TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI NHÀ MÁY ĐÀI LOAN

01/05/2013 | 15:27

Công ty Cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD là doanh nghiệp đang cần tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan thuộc lĩnh vực lao động làm việc tại các nhà máy với các điều kiện và tiêu chuẩn như sau

Hoi nghi nguoi lao dong 2013

Hội nghị người lao động 2013

22/04/2013 | 14:31

Sáng ngày 8/04, Công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực LOD đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2013