Liên kết link

Điền xong mẫu đơn xin gửi về địa chỉ email ptt@lod.vn

Dai hoi co dong 2013

Đại hội cổ đông 2013

10/04/2013 | 15:49

LOD to chuc dai hoi co dong thuong nien 2013 tai truong CDN LOD  Hung Yen

LOD tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2013 tại trường CĐN LOD - Hưng Yên

09/04/2013 | 15:15

Sáng ngày 7/4/2013, Công ty CP Phát triển nguồn nhân lực LOD đã tổ chức Đại hội đồng cổ công thường niên năm 2013 tại Trường CĐN LOD (trung Hoà, Yên Mỹ, Hưng Yên).