Liên kết link

Điền xong mẫu đơn xin gửi về địa chỉ email ptt@lod.vn

Cong bo xep hang doanh nghiep xuat khau lao dong

Công bố xếp hạng doanh nghiệp xuất khẩu lao động

25/04/2018 | 17:15

Ngày 24/4/2018, Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam công bố kết quả xếp hạng các doanh nghiệp (DN) đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2017.Công ty LOD là 1 trong 2 doanh nghiệp được xếp hạng 6 sao.

1  2  3  4  5  ...  Trang cuối