Liên kết link

Điền xong mẫu đơn xin gửi về địa chỉ email ptt@lod.vn

Tuyen 1 thuc tap sinh nam nghe han ban tu dong

Tuyển 1 thực tập sinh nam nghề hàn bán tự động

02/12/2014 | 08:29

1 . Điều kiện tuyển dụng:
- Số lượng tuyển : 1 Thực tập sinh Nam

- Độ tuổi yêu cầu : 20 - 28 tuổi

Tuyen 10 thuc tap sinh nu nghe may

Tuyển 10 thực tập sinh nữ nghề may

02/12/2014 | 08:26

1 . Điều kiện tuyển dụng:
- Số lượng tuyển : 10 Thực tập sinh Nữ
- Độ tuổi yêu cầu : 20 - 35 tuổi

Tuyen 4 thuc tap sinh nam nghe gia cong tinh noi that

Tuyển 4 thực tập sinh nam nghề gia công tinh nội thất

02/12/2014 | 08:25

1 . Điều kiện tuyển dụng:- Số lượng tuyển : 4 Thực tập sinh Nam- Độ tuổi yêu cầu : 20 - 25 tuổi

Tuyen 18 thuc tap sinh nam nghe moc

Tuyển 18 thực tập sinh nam nghề mộc

02/12/2014 | 08:20

1 . Điều kiện tuyển dụng:
- Số lượng tuyển : 18 Thực tập sinh Nam
- Độ tuổi yêu cầu : 20 - 25 tuổi

Tuyen 6 thuc tap sinh nam nghe moc

Tuyển 6 thực tập sinh nam nghề mộc

02/12/2014 | 08:18

1 . Điều kiện tuyển dụng:
- Số lượng tuyển : 6 Thực tập sinh Nam
- Độ tuổi yêu cầu : 19 - 26 tuổi

1  2