Liên kết link

Điền xong mẫu đơn xin gửi về địa chỉ email ptt@lod.vn

Tuyen 6 thuc tap sinh nam nghe ep nhua lam viec tai Nhat Ban phong van thang 10

Tuyển 6 thực tập sinh nam nghề ép nhựa làm việc tại Nhật Bản phỏng vấn tháng 10.

13/10/2014 | 09:37

1 . Điều kiện tuyển dụng:
- Số lượng tuyển : 6 Thực tập sinh Nam
- Độ tuổi yêu cầu : 20 -26 tuổi

Tuyen 3 thuc tap sinh nam nghe ep nhua lam viec tai Nhat Ban phong van thang 10

Tuyển 3 thực tập sinh nam nghề ép nhựa làm việc tại Nhật Bản phỏng vấn tháng 10.

13/10/2014 | 09:36

1 . Điều kiện tuyển dụng:
- Số lượng tuyển : 3 Thực tập sinh Nam
- Độ tuổi yêu cầu : 20 - 26 tuổi

Tuyen 9 thuc tap sinh nam lap ghep copha lam viec tai Nhat Ban phong van thang 10

Tuyển 9 thực tập sinh nam lắp ghép copha làm việc tại Nhật Bản phỏng vấn tháng 10.

13/10/2014 | 09:30

1 . Điều kiện tuyển dụng:
- Số lượng tuyển : 9 Thực tập sinh nam

Trang đầu  ...  5  6  7  ...  Trang cuối